Zora

Nezameniteľný výraz tejto kuchyni dodáva rozdelená spodná časť pomocou drevitého dekoru. Celá kompozícia tak pôsobí vzdušne, ale nie fádne. Výrazné horizontálne členenie zvýrazňuje aj použitie zásuvkových skriniek v dolnej časti.